contact-us

ליצירת קשר

ליצירת קשר

  מהו היטל השבחה ואיך ניתן להפחית ממנו?

  היטל  השבחה היא תשלום הנדרש על ידי ועדה מקומית מבעל קרקע לאישור תכנית פיתוח עיר שהעלתה את ערך הקרקע שלו. מטרת היטל ההשבחה היא לכסות את עלויות הועדה המקומית העוסקת בתכנון, פיתוח ורכישת מקרקעין לצורכי ציבור. בתום כל שנה רשאית הוועדה המקומית להשתמש בכסף שנותר מגביית היטלי  ההשבחה להשקעות לטובת הציבור בהתאם לחוק, כאשר בעלי הקרקעות רשאים להגיש בקשת הפחתה של היטל השבחה או לבקש פתור מתשלום היטל ההשבחה.

  כיצד מחושב היטל ההשבחה?

  התשלום עבור היטל ההשבחה גובים לא ביום ההחלטה של הוועדה המקומית לאשר את התוכנית המשביחה, אלא ביום בו אתם מבקשים לממש את הזכויות בקרקע. כלומר, ביום מכירתם או ביום מתן היתר בנייה. יודגש כי היטל ההשבחה מחושב בגין השבחת הקרקע בפועל.. עוד יודגש כי אין קשר בין מס שבח להיטל השבחה. מדובר בשני סוגי תשלום שונים לחלוטין שאין ביניהם כל קשר, וייתכן שתידרשו לשלם גם את מס השבח וגם את היטל השבחה בעת מכירת הנכס.

  ערעור על גובה היטל השבחה

  הפחתת היטל השבחה או ערעור על החלטת השמאי  של הוועדה  המקומית ניתן להגיש באמצעות הגשת חוות דעת נגדית של שמאי מקרקעין מוסמך מטעמכם. זכותו של בעל הנכס לערער על סכום היטל השבחה ולבקש הפחתה של היטל השבחה, אך עליו לעשות זאת באמצעות שמאי מוסמך. על גובה היטל  ההשבחה ניתן לערער תוך שנה ממועד הגשת לוח ההערכה, אם היטל השבחה מצוינת בלוח השומה. במידה ולא הוכנה לתכנית לוח שומה, אלא הוכנה שומה פרטנית במקרה של הוצאת היתר או מכירת הזכויות בנכס, אז במצב כזה ישנה 45 ימים לערעור על גובה היטל ההשבחה, כאשר ערעור זה יכול להיות באמצעות פניה לשמאי מכריע או פניה לוועדת ערר לפיצויים והיטלי השבחה.

  פטור מתשלום היטל השבחה

  ישנן מספר סיבות שבגללן אתם עשויים להיות זכאיים לפטור מתשלום היטל השבחה או הפחתה של היטל השבחה, כגון:

  • כאשר בעל הקרקע מרחיב או בונה דירת מגורים עד 140 מ"ר, ובלבד שבעל הקרקע או מקורב לו יתגורר בדירה לפחות ארבע שנים לאחר סיום הבנייה.
  • בעת שיקום מקומי של שכונה וביצוע עבודות שיקום שכונות, לפי החלטת הממשלה, כאשר הנכס מוכרז כנכס הנכלל בביצוע עבודות שיקום אלו, הוא פטור מתשלום היטל השבחה.

  לכן במקרים בהם אתם מתבקשים לשלם היטל השבחה, כדי קודם ליצור קשר עם שמאי מקרקעין מוסמך, אשר יוכל לייעץ לכם, וכמו כן לערוך עבורכם הערכה נגדית, כך שתוכלו להגיש ערעור לרשות המקומית. אין לקחת את הדרישה לתשלום היטל השבחה כגזירה שאינה ניתנת לשינוי, וחשוב לבדוק כל חישוב נתון של דמי ההשבחה. פנו אל המשרד של רון קרם שמאות מקרקעין וליווי השקעות נדל"ן, במספר 052-3551162 עוד היום לאימות הנדרש ומקסום הפוטנציאל הקיים עבור הפחתת היטל השבחה או בדיקת פטור מתשלום היטל השבחה, בהתאם לנתונים שונים.

  ליצירת קשר

  ליצירת קשר

   נושאים נוספים

   post-image

   מהי קרקע חקלאית והאם כדאי להשקיע בה?

   הביקוש הגובר לפתרונות דיור, צפיפות האוכלוסין ומחסור בשטחי בנייה פנויים הניעו את מדינת ישראל לשקול...

   המשך קריאה >
   post-image

   טיפים חשוב להערכת שווי הדירה לפני רכישה

   בדיקה של שווי דירה שימושית ונדרשת ממגוון גופים, כולל בנקים עבור קבלת משכנתא, בעת מכירת...

   המשך קריאה >
   post-image

   מיהו השמאי? מתי נצטרך אותו ואיך לבחור את השמאי הנכון?

   הבנק אישר את בקשת המשכנתא, סוכן הנדל"ן מצא עבורכם את הדירה המתאימה. השלב הבא הוא...

   המשך קריאה >