contact-us

ליצירת קשר

ליצירת קשר

  בדיקה של היטל השבחה – מי מבצע וכיצד זה מתבצע?

  היטל השבחה (יש המכנים אותו בטעות מס שבח) הוא תשלום המשולם על ידי בעלי הקרקע לוועדה המקומית.  החבות בהיטל השבחה נוצרתבעת השבחת הנכס על פי תכנית שאושרה בוועדה המקומית והעלאת ערך הנכס. כך למשל, אם ועדה מקומית מאשרת תכנית לפיתוח עיר המאפשרת הוספת קומה לבניין, הדבר מעלה את ערך הבניין, ועל עליית הערך נגבה ההיטל. היטל השבחה נקבע על ידי שמאי הועדה המקומית וניתן לערער על החלטתו. במקרים רבים, לאחר בדיקה של היטל השבחה, ניתן להפחית את היטל ההשבחה

  היטל השבחה אינו מס שבח

  היטל ההשבחה משולם לוועדה המקומית בגין עליית ערך הנכס במועד המכירה או במועד הוצאת היתר בניה  או אישור שימוש חורג בנכס . מס שבח, לעומת זאת, משולם לרשות המיסים כאחוז מהרווחים ממכירת מקרקעין, כלומר ההפרש בין סכום המכירה לסכום הרכישה וההוצאות שהוצאו על מנת להשביח את הנכס.

  מי משלם את היטל ההשבחה?

  חובת התשלום חלה על יחיד או גוף שהיה בעלים או חוכר לדורות (דייר מעל 25 שנים) בנכס בעת מתן ההיתר או מכירת הנכס.

  בעת מכירת מקרקעין חלה חובת התשלום על המוכר שהיה בעל הזכויות בעת ההשבחה. יחד עם זאת, במערכת היחסים הפנימית בין המוכר לקונה, ניתן לקבוע כי הקונה ישלם את היטל ההשבחה. במקרה זה, לאחר בדיקת היטל השבחה, שווי העסקה לצרכי מס יכלול לא רק את האגרה ששילם הקונה למוכר, אלא גם את התשלום הנוסף ששולם על ידי הקונה.

  מקרים הדורשים תשלום היטל השבחה

  לאחר בדיקה של היטל השבחה, ניתן להבין לעומק באילו מקרים היא נדרשת ומה גובהה.  ההיטל נגבה בגין העלאת ערך קרקע בקשר לאישור תכנית בניין עיר , מתן הקלות או אישור שימוש חריג. כך למשל, בקשה להוספת מרפסת שמש יכולה להיחשב כמקרה שיחייב תשלום עבור ההשבחה. בדומה לכך, חלוקת דירה ל-2 דירות (במידה ונעשה בהיתר) עשויה לחייב תשלום היטל השבחה כתוצאה מהעלאת ערך הנכס. בבנייה ללא היתר אין תשלום, אך במסגרת הליך פלילי בגין עבירה ניתן לתבוע השבחה.

  כמו כן, אחד המקרים המחייבים היטל השבחה הוא שימוש חורג . הסיבה לכך היא שהסיבה לחיוב אגרה זו נובעת מעיקרון הצדק החלוקתי, כלומר מי שהתעשר ממעשי הוועדה המקומית יחלק את עושרו עם הציבור.

  אם אתם מעוניין לדעת האם אתם חייבים בתשלום היטל השבחה עבור הנכס שלכם, או שקיבלתם דרישה לתשלום ואתם מעוניין לבדוק אפשרות לערעור, הפחתה או ביטולה, אתם זקוקים לשירותיו המקצועיים של שמאי מקרקעין רון קרם שמאות מקרקעין וליווי השקעות נדל"ן, אשר זמין עבורכם במספר 052-3551162 וישמח לייעץ לכם בנושא.

  ליצירת קשר

  ליצירת קשר

   נושאים נוספים

   post-image

   מהו היטל השבחה ואיך ניתן להפחית ממנו?

   היטל  השבחה היא תשלום הנדרש על ידי ועדה מקומית מבעל קרקע לאישור תכנית פיתוח עיר...

   המשך קריאה >
   post-image

   מהי קרקע חקלאית והאם כדאי להשקיע בה?

   הביקוש הגובר לפתרונות דיור, צפיפות האוכלוסין ומחסור בשטחי בנייה פנויים הניעו את מדינת ישראל לשקול...

   המשך קריאה >
   post-image

   טיפים חשוב להערכת שווי הדירה לפני רכישה

   בדיקה של שווי דירה שימושית ונדרשת ממגוון גופים, כולל בנקים עבור קבלת משכנתא, בעת מכירת...

   המשך קריאה >