contact-us

ליצירת קשר

ליצירת קשר

    הערכות שווי

    משרדנו מבצע הערכות שווי לנכסי מקרקעין ובדיקות טרום רכישה לכל סוגי הנכסים לרבות: מגורים, תעשייה, מסחר, משרדים, נחלות ומשקי עזר, קרקעות חקלאיות, תחנות תדלוק, נכסים לשימור, דיירות מוגנת, חניונים, מחצבות, מטמנות אשפה אומדן עלויות בניה וכיוצא בזה.

    ליצירת קשר

    ליצירת קשר